Giá đã bao gồm trọn gói:

Nhà máy xử lý nước thải hiện đã trở thành một phần thiết yếu của các ngành công nghiệp nhằm giúp đỡ và bảo tồn Nước. Ngày nay, việc xả nước thải công nghiệp một cách an toàn là rất quan trọng và nó phải phù hợp với các tiêu chuẩn PCB. Chúng tôi thiết kế, sản xuất, cung cấp và lắp đặt và vận hành nhà máy theo phương thức Chìa khóa trao tay cho nhiều loại nước thải khác nhau, bao gồm các giai đoạn xử lý hóa lý khác nhau của nước thải để loại bỏ Dầu mỡ, chất hữu cơ, kim loại nặng và chất rắn lơ lửng.

Quy trình làm việc của chúng tôi bao gồm phân tích mẫu nước và tùy theo tạp chất có trong đó, chúng tôi thiết kế toàn bộ quy trình. Hệ thống ETP của chúng tôi rất nhỏ gọn, di động, ít chiếm diện tích và hiệu quả, do đó rất dễ cài đặt hệ thống.