* Hạt nhựa trao đổi Ion làm mềm nước gốc Na+

* Model : T42Na

* Hãng sản xuất : Thermax _ USA

* Xuất xứ : Ấn Độ

* Dung lượng trao đổi : 2,0 eq/lit

* Tương đương với HCR-S ( Dow ) , C100 ( Purolite ) , S108 ( Lewatit ) .

* Định kỳ tái sinh bằng dung dịch muối ăn NaCl hoặc axit

* Tỷ trọng : 0,85 kg/lít

* Đóng gói : 25 lít/bao