• Dùng để điều khiển tự động cho các hệ thống làm mềm, DI

  • Thân van bằng nhựa tổng hợp

  • Lưu lượng: từ 6-28 m3/h

  • Cài đặt theo thời gian (ngày, giờ)

  • Sử dụng cho cột lọc kiểu Top Mount

  • Lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.

  • Hãng sản xuất Clack_ Mỹ

(F.D.A)  điều khoản 21 mục 173.25