Xử lý khí thải công nghiệp

Khí Thải Lò Hơi Đốt Củi Của Công Ty Có Lưu Lượng Khoảng 1.5 Tấn Hơi/H. Nguyên Liệu Là Củi Cao Su. Trong Sản Phẩm Cháy Chứa Nhiều Bụi, Các Thành Phần Khí Độc Như SOx, NOx Và Đặc Biệt Là CO. Thành Phần Và Tải Lượng Chất Gây Ô Nhiễm Trong Khí Thải Vượt Quá Tiêu Chuẩn Cho Phép Nhiều Lần, Vì Vậy Cần Thiết Phải Xử Lý Khí Thải Lò Hơi Trước Khi Xả Ra Môi Trường Để Tránh Gây Ô Nhiễm Môi Trường Không Khí Xung Quanh Và Ảnh Hưởng Đến Sức Khoẻ Của Người Cư Dân Sống Quanh Khu Vực.

Hiện tại hệ thống lò hơi chưa có hệ thống xử lý khí nên dòng khí thải chứa các thành phần gây ô nhiễm vượt tiêu chuẩn xả thải cho phép.

THUYẾT MINH CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG XỬ LÝ KHÍ THẢI LÒ HƠI

Khí thải lò hơi chứa các tác chất ô nhiễm chủ yếu là: tro, mụi than, Hydrocacbon (CxHy) cháy không hoàn toàn và các khí như: CO2, NOx, CO, SO2 … sinh ra trong quá trình phản ứng được quạt hút đưa vào thiết bị hấp thụ.

Trong tháp hấp thụ dòng khí sẽ được phân bố vào thiết bị ở phía dưới và dòng dung dịch hấp thụ sẽ được phân bố theo chiều ngược lại. Dung dịch này được bơm ly tâm vận chuyển từ bể chứa dung dịch hấp thụ, qua bộ phân phối tạo thành những giọt lỏng kích thước bé, phun đều vào thiết bị.

Tháp có cấu tạo hai tầng, trong mỗi tầng đều có chứa vật liệu tiếp xúc với bề mặt riêng lớn và độ rỗng cao. Quá trình xử lý chia làm hai giai đoạn. Tại phần dưới của thiết bị xử lý, dòng khí và dung dịch hấp thụ tiếp xúc với nhau tại màng nước trên bề mặt vật liệu. Trước tiên các hạt bụi có kích thước bé sẽ bị thấm ướt và bị hút bởi các hạt chất lỏng và các thành phần ô nhiễm như SOx, NOx, CO…sẽ được hấp thụ một phần. Một quá trình khác diễn ra ở tầng thiết bị thứ nhất là trao đổi nhiệt. Dòng khí từ nhiệt độ cao sẽ nguội dần, quá trình khử triệt để các thành phần ô nhiễm sẽ diễn ra ở tầng trên của tháp.

Cơ chế loại bỏ các chất ô nhiễm ở tầng trên giống như tầng đáy thiết bị. Đó là quá trình hòa tan và chuyển hóa hóa học. Sau thời gian tiếp xúc phù hợp, các chất ô nhiễm như SOx, NOxvà một phần khí CO sẽ được loại bỏ. Dòng khí tiếp tục được dẫn qua thiết bị hấp phụ với vật liệu hấp phụ là than hoạt tính. Tại đây khí CO còn chứa trong dòng khí sẽ đi qua lớp vật liệu hấp phụ, các phân tử khí sẽ tiếp xúc và liên kết với bề mặt chất rắn. Từ đó các thành phần ô nhiễm còn lại sẽ được tách khỏi dòng khí và ngưng tụ trong các lỗ xốp siêu nhỏ của chất hấp thụ.

Dòng khí sau khi ra khỏi thiết bị xử lý sẽ là khí sạch đạt các tiêu chuẩn môi trường theoQCVN 19:2009/BTNMT (cột A).

Bụi và các khí độc sau khi được hấp thụ và lắng xuống đáy thiết bị dưới dạng bùn cặn sẽ được tháo ra định kỳ về bể chứa bùn của Hệ thống xử lý nước thải. Phần nước trong bên trên được tuần hoàn về lại thiết bị chứa dung dịch hấp thụ, sau một thời gian hoạt động sẽ được xả bỏ về HT XLNT và định kỳ bổ sung, thay mới.