Hệ thống xử lý nước thải cảng cá Tắc Cậu công suất 500m3/ngày

Thuyết minh quy trình công nghệ Bể điều hòa Trước khi vào bể nước thải sẽ chảy qua giỏ chắn rác để loại bỏ các loại rác có kích thước lớn hơn 2mm. Sau đó, nước thải sẽ chảy vào bể điều hoà. Rác sau khi được tách sẽ được gom vào thùng chứa và […]