Flip book element

Màng lọc MBR

Giá đã bao gồm trọn gói:

Khởi hành:

Đọc tiếp

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT EDI

Giá đã bao gồm trọn gói: 100

Khởi hành:

Đọc tiếp

TUYỂN NỔI SIÊU NÔNG

Giá đã bao gồm trọn gói: 100

Khởi hành:

Phương pháp tuyển nổi thường được sử dụng để tách các tạp chất (ở dạng hạt rắn hoặc lỏng) phân tán không tan, tự lắng kém khỏi pha lỏng. Trong một số trường hợp, quá trình này còn được dùng để tách các chất hòa tan như các chất hoạt động bề mặt. Trong xử lý nước thải công nghiệp, quá trình tuyển nổi thường được sử dụng để khử các chất lơ lửng, dầu mỡ. Ưu điểm cơ bản của phương pháp này là có thể khử hoàn toàn các hạt nhỏ, nhẹ, lắng chậm trong thời gian ngắn.
Đọc tiếp

Giá đã bao gồm trọn gói: 5 5

Khởi hành:

Đọc tiếp

Autovale Clack_USA

Giá đã bao gồm trọn gói:

Đọc tiếp

TỦ ĐIỆN HTXLNT

Giá đã bao gồm trọn gói:

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.